Sık Sorulan Sorular – SSS

Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım vd. Konularda Merak Ettikleriniz ve Cevapları

Sık Sorulan Sorular – SSS

Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım vd. Konularda Merak Ettikleriniz ve Cevapları

Öğrenmek istediklerinizi yanıtlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve diğer konularda merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalıştık.

Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan her türlü işaret ve ifade Marka’dır.

İfadeler ve Logolara ilave olarak bir Renk, bir Melodi hatta Kokular bile Marka Tesciline konu olabilir.

Marka başvurusu yapmadan önce başvuru yapacağınız resmi ülke ofisinde ( Türkiye’de TURKPATENT) faaliyet alanınızla ilgili birebir ya da benzer bir Marka başvurusu olup olmadığının ön araştırması mutlaka yapılmalıdır. Bunun için çalışacağınız danışman firmanızdan ön araştırma yapmasını isteyin.

Marka başvurunuz için bir Logo kullanacaksanız başvuru öncesi Logonuzu oluşturun. Eğer Logomu daha sonra oluştururum ve başvuru yaparım derseniz maliyet 2 katına çıkacaktır.

Markalar tescil olduktan sonra her 10 yılda bir yenileme yapılması şartı ile sonsuza kadar koruma sağlarlar. Ama Marka Tescil tarihinden itibaren kullanmadığınız sınıflar dava yolu ile iptal edilebilir.

Ülkesellik prensibi gereği bir Tescilli Marka sadece başvuru yapılan ülkede korunur. Eğer farklı ülke ve bölgelerde de Markanızı korumak isterseniz danışmanlarımıza koruma istediğiniz ülke ve bölgeleri belirterek teklif isteyiniz.

Com.tr uzantılı alan adı sahibi olmak için internet otoritesi ya ticaret unvanının ya da Marka Tescil başvurusunun ilgili belgeler ile kanıtlanmasını istemektedir.

TM ( Trademark ) işareti tescili olmayan Markalar için, R ( Registered ) tescili olan Markalar için kullanılır. C ( Copyright ) Telif hakkı için kullanılır.

Buluşunuzun Patente konu olması için teknik bir probleme teknik bir yolla çözüm getirmesi gerekir. Patent başvurusu, buluşunuzun detaylı bir şekilde anlatıldığı tarifname, koruma kapsamını belirleyen istemler ve gerekliyse şekiller hazırlanarak ilgili Patent ofisine sunularak yapılır. Buluşunuz daha sonra ilgili Patent ofisi tarafından Patent verilmesi için gereken şartlar olan yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri bakımından incelenecektir. Eğer buluşunuzun yeni olduğunu, bir problemi çözdüğünü veya iyileştirdiğini düşünüyorsanız bir danışmanlarımız ile görüşerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Faydalı Model ile Patent arasındaki en temel fark Faydalı Model başvurularında buluş basamağının aranmamasıdır. Bir buluşunuz var ve buluşun yeni olduğunu ve bir problemi çözdüğünü ya da iyileştirdiğini düşünüyorsanız bu basit bir iyileştirme olsa bile Faydalı Model başvurusu yapılabilir ve tescil alabilirsiniz.

Faydalı Model tescili 10 sene koruma sağlar, Patent tescili 20 sene koruma sağlar.

Bunun dışında Kimyasal buluşlar, Yöntemler ve Yazılımlar Faydalı Model Başvurusuna konu olamazlar bu buluşlar sadece Patent başvurusuna konu olurlar.

Yazılımlar bir donanım ile desteklenir, teknik bir problemi çözer ya da ölçülebilir bir fayda sağlarlar ise Patent başvurusuna konu olurlar.

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, zihni ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller ve yazılımlar ve tedavi usulleri buluş niteliğinde sayılmamaktadır ve Patentlenebilir değildir.

Bunların yanı sıra kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlara, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri gibi buluşlara Patent verilmemektedir.

Ülkesellik prensibi gereği Patent başvurusu sadece başvurulan ülkede Patent tescil belgesi alması halinde korunur. Herhangi bir ülkede Patent başvurusu yapıldıktan sonra başka ülke ve bölgelerde Patentinizi korumak istiyorsanız ilk başvuru yapılan tarihten itibaren 12 Ay içinde korumak istediğiniz Ülke ve Bölgeler içinde Patent başvurusu yapmanız gerekir. 12 Ay içinde başka Ülke ve Bölgelerde Patent koruması genişletilmezse tüm bu ülke ve bölgelerde Patentli ürününüz topluma mal olur. Yani herkes tarafından üretilebilir.

Endüstriyel Tasarımlar ürünün sadece dış görünüşünü, formunu korurken Patent Başvurusu ürünün teknik unsurlarını ve fonksiyonelliğini korur.

Patentler başvuru yapıldıktan sonra resmi ofisin (TurkPatent) araştırma raporu, inceleme raporu, tescil belgesi düzenleme harcı gibi devam eden süreçlerde bir miktar resmi harç tutarları ile beraber bir miktar danışmanlık hizmetleri çıkaracaktır.

Tescil sonrasında Patentinizin yaşaması için her yıl bir miktar resmi yenileme harcı ve bu işlem için danışmanlık hizmeti çıkacaktır.

Resmi ofise (TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ) yıllık yenileme harçları yatırıldığı sürece Patentler 20 sene, Faydalı Modeller 10 sene koruma sağlarlar.

Çalışan tarafından gerçekleştirilen Patent veya Faydalı Modelle korunabilir nitelikte olan hizmet buluşlarını veya serbest buluşları ifade eder.

Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işyerinin faaliyet gösterdiği alanlar içinde, büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşları ifade eder.

Çalışan olarak bir buluş yaptığınızda, bu buluş çalıştığınız işletmenin faaliyeti gereği ya da işletmenizin faaliyet gösterdiği alanlar içindeyse bu buluşunuzu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüsünüz. İşvereniniz buluşunuz için hak talebinde bulunabilir. Bu durumda işvereniniz size net asgari ücret miktarından az olmayacak bir Teşvik ödülü vermek zorundadır.

Buluşunuz çalıştığınız işletmenin faaliyet alanı içinde değilse, buluşunuzu yaparken çalıştığınız kurumun imkanlarını kullanmadıysanız buluşunuzu serbest buluş olarak ifade edebiliriz. Böyle olduğunu düşünuyorsanız bile buluşunuzu işvereninize bildirerek bunun serbest buluş olarak değerlendirilmesini isteyiniz. Örnek olarak Otomotiv yedek parçası üretimi yapan bir firmanın çalışanısınız ve küçük ev aletleri alanında Kahve yapma makinası ile ilgili bir buluşunuz var.

Buluşçu olarak geçtiğiniz bir Patentli ürünün satışından firmanızın elde ettiği kazancın buluşunuzun Patentli ürünün satış fiyatına katkısı oranında bir hak talep edebilirsiniz.

Örnek olarak; Satış fiyatı 1000 ₺ olan Patentli üründe sizin buluşunuzun bu ürünün satış fiyatına olan katkısının 10 ₺ olduğunu varsayalım. Bu üründen 1.000.000 Adet satıldığında sizin hak ettiğiniz kazanç kabaca 0.0015 yani yaklaşık 15.000 ₺ olacaktır.

Daha detaylı bilgi için danışmanlarımızı arayabilirsiniz. Bu konuda 29.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik inceleyebilirsiniz.

Endüstriyel Tasarımlar ürünün sadece dış görünüşünü, formunu korurken Patent Başvurusu ürünün teknik unsurlarını ve fonksiyonelliğini korur.

Ülkesellik prensibi gereği Endüstriyel Tasarım başvurusu sadece başvurulan ülkede Endüstriyel Tasarım tescil belgesi alması halinde korunur. Herhangi bir ülkede Endüstriyel Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra başka ülke ve bölgelerde Tasarımlarınızı korumak istiyorsanız ilk başvuru yapılan tarihten itibaren 6 Ay içinde korumak istediğiniz Ülke ve Bölgeler içinde Tasarım başvurusu yapmanız gerekir.

Endüstriyel Tasarım tescilleri her 5 yılda bir yenilenme şartı ile 25 sene boyunca koruma sağlar.

Her nevi sanat eseri, edebi eserler, teknik yönü olmayan yazılımlar Telif Hakkı ile korunur. Copyright © olarak ta bilinir. Eser sahibi öldükten sonra 70 yıl koruma sağlar. Sonrasında eser, halka mâl olur.

Hizmetlerimiz

Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan her türlü işaret ve ifade Marka’dır.

İfadeler ve Logolara ilave olarak bir Renk, bir Melodi hatta Kokular bile Marka Tesciline konu olabilir.

Marka başvurusu yapmadan önce başvuru yapacağınız resmi ülke ofisinde ( Türkiye’de TURKPATENT) faaliyet alanınızla ilgili birebir ya da benzer bir Marka başvurusu olup olmadığının ön araştırması mutlaka yapılmalıdır. Bunun için çalışacağınız danışman firmanızdan ön araştırma yapmasını isteyin.

Marka başvurunuz için bir Logo kullanacaksanız başvuru öncesi Logonuzu oluşturun. Eğer Logomu daha sonra oluştururum ve başvuru yaparım derseniz maliyet 2 katına çıkacaktır.

Markalar tescil olduktan sonra her 10 yılda bir yenileme yapılması şartı ile sonsuza kadar koruma sağlarlar. Ama Marka Tescil tarihinden itibaren kullanmadığınız sınıflar dava yolu ile iptal edilebilir.

Ülkesellik prensibi gereği bir Tescilli Marka sadece başvuru yapılan ülkede korunur. Eğer farklı ülke ve bölgelerde de Markanızı korumak isterseniz danışmanlarımıza koruma istediğiniz ülke ve bölgeleri belirterek teklif isteyiniz.

Com.tr uzantılı alan adı sahibi olmak için internet otoritesi ya ticaret unvanının ya da Marka Tescil başvurusunun ilgili belgeler ile kanıtlanmasını istemektedir.

TM ( Trademark ) işareti tescili olmayan Markalar için, R ( Registered ) tescili olan Markalar için kullanılır. C ( Copyright ) Telif hakkı için kullanılır.

Buluşunuzun Patente konu olması için teknik bir probleme teknik bir yolla çözüm getirmesi gerekir. Patent başvurusu, buluşunuzun detaylı bir şekilde anlatıldığı tarifname, koruma kapsamını belirleyen istemler ve gerekliyse şekiller hazırlanarak ilgili Patent ofisine sunularak yapılır. Buluşunuz daha sonra ilgili Patent ofisi tarafından Patent verilmesi için gereken şartlar olan yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri bakımından incelenecektir. Eğer buluşunuzun yeni olduğunu, bir problemi çözdüğünü veya iyileştirdiğini düşünüyorsanız bir danışmanlarımız ile görüşerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Faydalı Model ile Patent arasındaki en temel fark Faydalı Model başvurularında buluş basamağının aranmamasıdır. Bir buluşunuz var ve buluşun yeni olduğunu ve bir problemi çözdüğünü ya da iyileştirdiğini düşünüyorsanız bu basit bir iyileştirme olsa bile Faydalı Model başvurusu yapılabilir ve tescil alabilirsiniz.

Faydalı Model tescili 10 sene koruma sağlar, Patent tescili 20 sene koruma sağlar.

Bunun dışında Kimyasal buluşlar, Yöntemler ve Yazılımlar Faydalı Model Başvurusuna konu olamazlar bu buluşlar sadece Patent başvurusuna konu olurlar.

Yazılımlar bir donanım ile desteklenir, teknik bir problemi çözer ya da ölçülebilir bir fayda sağlarlar ise Patent başvurusuna konu olurlar.

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, zihni ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller ve yazılımlar ve tedavi usulleri buluş niteliğinde sayılmamaktadır ve Patentlenebilir değildir.

Bunların yanı sıra kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlara, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri gibi buluşlara Patent verilmemektedir.

Ülkesellik prensibi gereği Patent başvurusu sadece başvurulan ülkede Patent tescil belgesi alması halinde korunur. Herhangi bir ülkede Patent başvurusu yapıldıktan sonra başka ülke ve bölgelerde Patentinizi korumak istiyorsanız ilk başvuru yapılan tarihten itibaren 12 Ay içinde korumak istediğiniz Ülke ve Bölgeler içinde Patent başvurusu yapmanız gerekir. 12 Ay içinde başka Ülke ve Bölgelerde Patent koruması genişletilmezse tüm bu ülke ve bölgelerde Patentli ürününüz topluma mal olur. Yani herkes tarafından üretilebilir.

Endüstriyel Tasarımlar ürünün sadece dış görünüşünü, formunu korurken Patent Başvurusu ürünün teknik unsurlarını ve fonksiyonelliğini korur.

Patentler başvuru yapıldıktan sonra resmi ofisin (TurkPatent) araştırma raporu, inceleme raporu, tescil belgesi düzenleme harcı gibi devam eden süreçlerde bir miktar resmi harç tutarları ile beraber bir miktar danışmanlık hizmetleri çıkaracaktır.

Tescil sonrasında Patentinizin yaşaması için her yıl bir miktar resmi yenileme harcı ve bu işlem için danışmanlık hizmeti çıkacaktır.

Resmi ofise (TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ) yıllık yenileme harçları yatırıldığı sürece Patentler 20 sene, Faydalı Modeller 10 sene koruma sağlarlar.

Çalışan tarafından gerçekleştirilen Patent veya Faydalı Modelle korunabilir nitelikte olan hizmet buluşlarını veya serbest buluşları ifade eder.

Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işyerinin faaliyet gösterdiği alanlar içinde, büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşları ifade eder.

Çalışan olarak bir buluş yaptığınızda, bu buluş çalıştığınız işletmenin faaliyeti gereği ya da işletmenizin faaliyet gösterdiği alanlar içindeyse bu buluşunuzu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüsünüz. İşvereniniz buluşunuz için hak talebinde bulunabilir. Bu durumda işvereniniz size net asgari ücret miktarından az olmayacak bir Teşvik ödülü vermek zorundadır.

Buluşunuz çalıştığınız işletmenin faaliyet alanı içinde değilse, buluşunuzu yaparken çalıştığınız kurumun imkanlarını kullanmadıysanız buluşunuzu serbest buluş olarak ifade edebiliriz. Böyle olduğunu düşünuyorsanız bile buluşunuzu işvereninize bildirerek bunun serbest buluş olarak değerlendirilmesini isteyiniz. Örnek olarak Otomotiv yedek parçası üretimi yapan bir firmanın çalışanısınız ve küçük ev aletleri alanında Kahve yapma makinası ile ilgili bir buluşunuz var.

Buluşçu olarak geçtiğiniz bir Patentli ürünün satışından firmanızın elde ettiği kazancın buluşunuzun Patentli ürünün satış fiyatına katkısı oranında bir hak talep edebilirsiniz.

Örnek olarak; Satış fiyatı 1000 ₺ olan Patentli üründe sizin buluşunuzun bu ürünün satış fiyatına olan katkısının 10 ₺ olduğunu varsayalım. Bu üründen 1.000.000 Adet satıldığında sizin hak ettiğiniz kazanç kabaca 0.0015 yani yaklaşık 15.000 ₺ olacaktır.

Daha detaylı bilgi için danışmanlarımızı arayabilirsiniz. Bu konuda 29.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik inceleyebilirsiniz.

Endüstriyel Tasarımlar ürünün sadece dış görünüşünü, formunu korurken Patent Başvurusu ürünün teknik unsurlarını ve fonksiyonelliğini korur.

Ülkesellik prensibi gereği Endüstriyel Tasarım başvurusu sadece başvurulan ülkede Endüstriyel Tasarım tescil belgesi alması halinde korunur. Herhangi bir ülkede Endüstriyel Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra başka ülke ve bölgelerde Tasarımlarınızı korumak istiyorsanız ilk başvuru yapılan tarihten itibaren 6 Ay içinde korumak istediğiniz Ülke ve Bölgeler içinde Tasarım başvurusu yapmanız gerekir.

Endüstriyel Tasarım tescilleri her 5 yılda bir yenilenme şartı ile 25 sene boyunca koruma sağlar.

Her nevi sanat eseri, edebi eserler, teknik yönü olmayan yazılımlar Telif Hakkı ile korunur. Copyright © olarak ta bilinir. Eser sahibi öldükten sonra 70 yıl koruma sağlar. Sonrasında eser, halka mâl olur.

Hizmetlerimiz

Bültenimize abone olun, haberleri ve duyuruları takip edin!

  (e-Bültene abone olarak, Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.)

  Bizi sosyal medyada takip edin!

  Bugün Cesur Bir Başlangıç Yapın

  Değerlerinizi korumak için tüm gücümüzle destek vermeye hazırız!

  • +90 212 982 38 84

  Bir Görüşme Ayarlayın.

  Bugün Cesur Bir Başlangıç Yapın

  Değerlerinizi korumak için tüm gücümüzle destek vermeye hazırız!

  • +90 212 982 38 84

  Bir Görüşme Ayarlayın.

  Bugün Cesur Bir Başlangıç Yapın

  Değerlerinizi korumak için tüm gücümüzle destek vermeye hazırız!

  • +90 212 982 38 84

  Bir Görüşme Ayarlayın.